Bijlage 1 Betalingen over 2024

Het betalingsproces 2024 is gebaseerd op een methodiek waarbij de productieafspraak 2024 het plafond vormt voor de maandelijkse uitbetaling. De verwachte onderproductie op jaarbasis wordt op de productieafspraak in mindering gebracht. Bij de herschikking beoordeelt de zorginkoper of onder- of overproductie leidt tot een bijstelling van de productieafspraak.

In tegenstelling tot 2023 zal het CZ zorgkantoor vanaf 2024 nog enkel werken met eenmalige CAK betalingen. Dit is op verzoek van het CAK als eerste stap in het digitaliseren van het betalingsproces.

Rekening houdend met bovenstaande punten, wordt in tabel 3 de methodiek beschreven waarop de betalingen over het boekjaar 2024 worden uitgevoerd.

Tabel 3: Betalingen en herschikkingen voor boekjaar 2024

Maand

Betalingen en herschikkingen voor boekjaar 2024

Jan t/m April 2024

De betaling vindt plaats op basis van de initiële afspraak 2024 per november 2023, waarbij het volume van deze initiële afspraak 2024 wordt omgerekend naar de waarde van de initiële afspraak voor aftrek van de volumekorting.

Als de geprognosticeerde waarde van de declaraties (vanaf maart) boven de waarde van voorgaande alinea uitkomt en er is voldoende contracteerruimte beschikbaar, dan heeft het Zorgkantoor de optie om de productieafspraak positief bij te stellen om zo deze overproductie (deels) te kunnen betalen. 

De (omhoog bijgestelde) afspraak wordt gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat reeds is gepasseerd in 2024. Tot slot worden de eerdere CAK betalingen hiervan afgetrokken en het bedrag dat resteert zal aangeboden worden bij het CAK als een eenmalige betaling.  

Mei 2024 t/m okt 2024

De productieafspraak wordt herschikt naar de realisatie op jaarbasis indien er voldoende contracteerruimte beschikbaar is. Daarnaast kunnen inkoopbeleid en afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder van toepassing zijn om hiervan af te wijken.

De betaling vindt plaats op basis van de actuele herschikte productieafspraak 2024[6] minus de verwachte onderproductie 2024 op jaarbasis op basis van declaraties van de voorafgaande maanden. Deze som wordt gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat reeds is gepasseerd in 2024. Tot slot worden de eerdere CAK betalingen hiervan afgetrokken en het bedrag dat resteert zal aangeboden worden bij het CAK als een eenmalige betaling.  

Nov 2024

t/m mrt 2025

Definitieve productieafspraak 2024 minus verwachte onderproductie op jaarbasis op basis van declaraties van de voorafgaande maanden. Deze som wordt gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat reeds is gepasseerd in 2024. Tot slot worden de eerdere CAK betalingen hiervan afgetrokken en het bedrag dat resteert zal aangeboden worden bij het CAK als een eenmalige betaling.  

Nader te bepalen in 2025

Definitieve financiering op basis van de aanvaardbare kosten van de beschikking waarin de nacalculatie 2024 is opgenomen en de daarop volgende beschikkingen over 2024. Het saldo met wat reeds is betaald door het CAK zal dan verrekend worden via een eenmalige betaling.

  • 6Bij onvoorziene omstandigheden kan besloten worden om later te beginnen met herschikken.

Betaling van de zorg bij nieuwe zorgaanbieders en specifieke gevallen

Voor nieuwe zorgaanbieders en bij specifieke gevallen zal de betaling plaats vinden op basis van gerealiseerde zorg: dit houdt in dat er niet vooruit betaald wordt, maar dat betaling achteraf per maand plaatsvindt op basis van de realisatie. De productieafspraak 2024 is het plafond van de uitbetaling waarbij de productieafspraak wordt teruggerekend naar het aantal maanden dat de overeenkomst voor 2024 heeft gelopen. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dit voor een periode van minimaal een halfjaar.

Tabel 4: Betalingen op realisatiebasis en herschikkingen voor boekjaar 2024

Maand

Betalingen op realisatiebasis en herschikkingen voor boekjaar 2024

Mrt t/m April 2024

De betaling vindt plaats op basis van gedeclareerde zorg.

Als de geprognosticeerde waarde van de declaraties (vanaf maart) boven de waarde van de productieafspraak uitkomt en er is voldoende contracteerruimte beschikbaar, dan heeft het Zorgkantoor de optie om de productieafspraak positief bij te stellen om zo deze overproductie (deels) te kunnen betalen. 

Mei 2024 t/m okt 2024

De betaling vindt plaats op basis van gedeclareerde zorg.

De productieafspraak wordt herschikt naar de realisatie op jaarbasis indien er voldoende contracteerruimte beschikbaar is. Daarnaast kunnen inkoopbeleid en afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder van toepassing zijn om hiervan af te wijken.

Nov 2024

t/m mrt 2025

De betaling vindt plaats op basis van gedeclareerde zorg. Met als maximum de definitieve productieafspraak 2024 per 1 november 2024.

Nader te bepalen in 2025

Definitieve financiering op basis van de aanvaardbare kosten van de beschikking waarin de nacalculatie 2024 is opgenomen en de daarop volgende beschikkingen over 2024. Het saldo met wat reeds is betaald door het CAK zal dan verrekend worden via een eenmalige betaling.

Deel deze pagina: