Toelichting: vragen en antwoorden

In deze Toelichting staan de antwoorden op de vragen over het inkoopbeleid die voor iedereen van belang zijn.

Wij hebben vragen van gelijke strekking gebundeld om het document overzichtelijk en toegankelijk te houden. We hebben de strekking van deze vragen samengevat en één antwoord gegeven op deze gebundeld vragen. De gestelde vragen, van antwoorden voorzien, komen dus niet allemaal letterlijk terug in de Nota van Inlichtingen. U vindt de gebundelde vragen en bijbehorende antwoorden per paragraaf terug in dit document.

Indien uw vraag betrekking heeft op een landelijk afgestemd onderwerp, vind u uw vraag met antwoord in het document ZN Nota van Inlichtingen vraag en antwoord (new window). Dit gaat bijvoorbeeld om de onderwerpen contracteerproces en hardheidsclausule.

Sommige vragen zijn niet opgenomen in de Nota van Inlichtingen​.

Uw vraag is niet opgenomen als het antwoord op de vraag letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten, een vraag betrekking heeft op de situatie van de individuele zorgaanbieder of als de gestelde vraag geen feitelijke vraag betreft over de inkoopprocedure.  

​Hebben vragen of bezwaren alleen betrekking op landelijk uniform beleid, dan zijn de antwoorden opgenomen in het landelijke ZN  document.

Deel deze pagina: