4 Het Integraal strategisch plan

Paragraaf

Vraag

Antwoord

4.1 U werkt op basis van een integraal strategisch plan

Is een Integraal strategisch plan verplicht als er geen bewegingen en/of Free proposa zijn?

Nee, dat is niet verplicht wanneer u niet in aanmerking wilt komen voor een opslag Bewegingen of Free Proposal.

4.1 U werkt op basis van een integraal strategisch plan

Hoe waarborgt u dat er voldoende budget beschikbaar is voor de noodzakelijke transformatie van de zorg zoals de inzet van ICT en technologie? Hoe is dit budget tot stand gekomen?

Het budget voor de noodzakelijke transformatie van de zorg is tot stand gekomen door te kijken welke mogelijkheden er binnen de contracteerruimte van het zorgkantoor hiervoor zijn. Middelen die beschikbaar komen door verlaging van het Richtariefpercentage worden ingezet voor de opslagen voor bewegingen en het Free proposal.

4.1 U werkt op basis van een integraal strategisch plan

Hoe wordt bij het strategisch plan rekening gehouden met het IZA en de plannen daaromheen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een IZA transitieplan aan te sluiten?

Wij stemmen voor de regiobeelden af met de partijen die betrokken zijn bij het IZA. Indien het IZA transitieplan aansluit bij de doelstellingen van het integraal strategisch plan en voldoet aan de vereisten daarvan is het mogelijk daarbij aan te sluiten.

4.1 U werkt op basis van een integraal strategisch plan

Onderdeel van het beleid van CZ zorgkantoor is het opstellen van een Integraal Strategisch (verander)plan. In hoofdstuk 4 en bijlage 4 beschrijft u waar het plan aan moet voldoen. Deelt u onze mening dat de set vragen en eisen voor het veranderplan zeer omvangrijk is en niet past bij de doelstelling om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verminderen? Zo ja, bent u bereid dit te veranderen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat de gevraagde informatie passend is bij het doel waar het integraal strategisch plan voor dient.

4.1 U werkt op basis van een integraal strategisch plan

Waarom deze aquisitie? Staat niet in lijn met 'minder administratie in de zorg. Tevens heeft dit beleid geen enkele toevoeging voor de kwaliteit van zorg voor de patient, slechts een kostenpost voor aanbieder.

Voor de inzet van extra financiele middelen verwachten we plan wat bijdraagt aan de beschreven bewegingen. Wij zijn van mening dat de gevraagde informatie passend is bij het doel waar het integraal strategisch plan voor dient.

4.2  Meer over het Integraal strategisch plan

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een overzicht van beschikbare goede voorbeelden van andere aanbieders daar deze onderdeel moeten zijn van een strategisch plan wat op zeer korte termijn ingediend moet worden.

We vragen voor het integraal strategisch plan creativiteit van de zorgaanbieder aangaande oplossingen voor knelpunten en acties op bewegingen. We verzoeken u vanuit deze creativiteit zelf op zoek te gaan naar de passende goede voorbeelden specifiek voor uw integraal strategisch plan.

4.2  Meer over het Integraal strategisch plan

Is het mogelijk tussentijds een strategisch plan in te dienen en opslagen overeen te komen voor een opvolgend jaar of op een andere manier? Zo nee, waarom niet? Zorgaanbieder is van mening dat goede uitwerking en afstemming (ook met het zorgkantoor) over het stratisch plan nodig is en acht het huidige tijdspad hiervoor niet realistisch.

Ja, dat is mogelijk.

4.2  Meer over het Integraal strategisch plan

Is het voor de inkoop 2025 en 2026 mogelijk om binnen die procedure een strategisch plan in te dienen in plaats van nu al? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is mogelijk.

4.2  Meer over het Integraal strategisch plan

Wie beoordeeld deze plannen?

Het integraal strategisch plan wordt beoordeeld door de zorginkoper.

4.3 Regiobeelden als input voor het integraal strategisch plan

Regiobeelden: Voor ons als integrale aanbieder worden de regiobeelden waardevol, als er over de regio's heen gekeken wordt. We hebben behoefte aan een uniforme manier van dataverzameling, nu heeft elk zorgkantoor eigen manier van dataverzameling. Wanneer komt hier meer uniformiteit in?

Landelijk wordt nagedacht over uniformering van dataverzameling. Indien hier meer duidelijkheid over bekend is wordt u geinformeerd.

Deel deze pagina: