4.2 Meer over het Integraal strategisch plan

De inhoud van het integraal strategisch plan laat creativiteit zien rondom de oplossingen voor knelpunten en acties op de bewegingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van beschikbare goede voorbeelden van andere aanbieders om de langdurige zorg duurzaam toegankelijk en betaalbaar te maken. Bewegingen kunnen elkaar vanzelfsprekend overlappen en versterken.

In de verdere ontwikkeling en uitvoering van de bewegingen bent u vrij hier verder een eigen invulling aan te geven. Het integraal strategisch plan geeft antwoorden op de vijf vragen die beschreven staan in paragraaf 4.1. Om voor de opslag voor bewegingen in aanmerking te komen verwachten we dat het in te dienen integraal strategisch plan in ieder geval de volgende basisinformatie bevat:

  • Inhoud: u geeft in het integraal strategisch plan vooraf aan wat het doel is van de in te zetten beweging(en), welk knelpunt hiermee wordt opgelost en een inschatting van het aantal cliënten dat met het plan in het komende jaar wordt bereikt gerelateerd aan de onderstaande prestatieindicatoren.

  • Impact: Het integraal strategisch plan moet SMART-geformuleerde voorstellen bevatten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor passende zorg, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Het plan dient substantieel te zijn voor de te verkrijgen opslag (zie hoofdstuk 5: prestatieindicatoren).

Deel deze pagina: