5.6 Maatwerk in de zorgverlening

We kopen cliëntvolgend in, zodat we meer maatwerk kunnen aanbrengen in de afspraken met de zorgaanbieder over de zorgverlening. Om cliëntvolgend in te kopen wordt maandelijks bekeken of productieafspraken moeten worden herschikt op basis van de gedeclareerde zorg, met inachtneming van de betaalbaarheidsafspraken en binnen de beschikbare contracteerruimte.

Samen met de zorgaanbieder en de cliëntenraad zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen die passen bij de behoeften en wensen van de individuele cliënt. In deze paragraaf geven we een toelichting op een aantal specifieke elementen die zijn gerelateerd aan de productieafspraken.

Deel deze pagina: