Nota van aanvulling duur van overeenkomst

In onderdeel 6.4, van CZ Zorginkoopdocument Wlz sector V&V, CZ Zorginkoopdocument Wlz sector GZ en CZ Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ hebben wij over het aanbod dat wij zorgaanbieders doen het volgende bepaald:

“Bestaande zorgaanbieders in de zin van 'bestaand voor het zorgkantoor', die het hele aan 2024 voorafgaande jaar een overeenkomst hebben gehad, komen in aanmerking voor een overeenkomst voor drie jaar (2024-2026) met de mogelijkheid voor het zorgkantoor om de overeenkomst eenzijdig twee keer met een periode van één jaar te verlengen.”

Wij vullen dit onderdeel van de paragraaf aan met de mogelijkheid voor zorgaanbieders te opteren voor een overeenkomst voor de duur van één jaar. Indien een zorgaanbieder die keuze maakt, dient hij in 2025 en 2026 opnieuw in te schrijven om voor een overeenkomst voor die jaren in aanmerking te komen.

Wij hebben deze aanvulling opgenomen naar aanleiding van signalen die wij hebben gekregen dat zorgaanbieders er de voorkeur aan geven om contractafspraken te maken voor de duur van één jaar.
De aanvulling luidt:

“De hier bedoelde zorgaanbieders komen op hun verzoek in aanmerking voor een overeenkomst voor één jaar in plaats van een overeenkomst voor drie jaar. Deze zorgaanbieders kunnen dit verzoek opnemen bij de laatste stap van de inschrijving. Indien u uw inschrijving reeds heeft bevestigd, kunt u dit verzoek per e-mail versturen naar inschrijvingen.wlz@cz.nl. Wij zullen dan een eenjarige overeenkomst aanbieden. Een zorgaanbieder die een aanbod voor een overeenkomst ontvangt, kan ook op dat moment kenbaar maken of van de mogelijkheid een overeenkomst voor één jaar te sluiten, gebruik wordt gemaakt. U kunt dit doen door het weigeren van de driejarige overeenkomst en het verzoek te mailen naar inschrijvingen.wlz@cz.nl.

De in het inkoopbeleid genoemde tariefpercentages en voorwaarden gelden gedurende de gehele looptijd van het inkoopbeleid, ongeacht welke overeenkomst een zorgaanbieder sluit behoudens eventuele wijzigingen.”

Deel deze pagina: